Liczba odwiedzin strony: 44950 Osób na stronie: 1
 

Kancelaria notarialna
Krystyna Stępień-Jasińska

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 53 poz. 531 - Zawód felczera
USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jednolity) Art. 1.  1. Minister właściwy do spraw zdrowia potwierdza w drodze decyzji kwalifikacje zawodowe felczera osobom, które posiadają dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny na podstawie umów międzynarodowych lub odrębnych przepisów. 2. Naczelna Rada Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu i używania tytułu felczera osobom, które:   1)   ukończyły liceum felczerskie lub szkołę felczerską w Polsce albo   2)   posiadają decyzję, o której mowa w ust. 1, oraz dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny na podstawie umów międzynarodowych, albo   3)    (1) posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu felczera nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864) oraz   4)   posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;   5)   posiadają stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu felczera;   6)   władają językiem polskim w mowie i w piśmie, w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu felczera;   7)   przedstawią zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze państwa, w którym został wydany dyplom, że posiadają na terenie tego państwa prawo do wykonywania zawodu felczera, które nie zostało zawieszone ani którego nie zostali pozbawieni, oraz że nie toczy się przeciwko nim postępowanie w sprawach pozbawienia albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 3.  (2) W odniesieniu do obywateli państw...
Monitor Polski 1995 Nr 52 poz. 570 - Ustalenie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1995 r
ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1995 r. (M.P. z dnia 16 października 1995 r.) Na podstawie § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie udzielania dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe (Dz. U. Nr 59, poz. 268) zarządza się, co następuje: § 1.  W celu obliczenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, jako podstawy do obliczenia premii gwarancyjnej dla posiadaczy oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych, ustala się cenę 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1995 r. w wysokości 890 zł. § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
KRS 0000262236 - TURBOT SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TURBOT SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-08-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
HRYNIEWICKIEGO 10 81-340 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
586-217-51-02 220258159 0000262236
KRS 0000262235 - "RENSŁAW" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"RENSŁAW" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-08-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MONIUSZKI 5/7 62-510 KONIN M. KONIN M. KONIN WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
777-255-30-10 639852599 0000262235
KRS 0000262234 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KARCZMA POLSKA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KARCZMA POLSKA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-08-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŻUPY 2 85-026 BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(52) 371-71-15 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
953-030-78-05 90478355 0000262234
KRS 0000262233 - "PATI I MAKS" DANUTA I PRZEMYSŁAW CHOCIESZYŃSCY SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PATI I MAKS" DANUTA I PRZEMYSŁAW CHOCIESZYŃSCY SP. J. SP. J. 2006-08-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CZEREŚNIOWA 10/2 61-426 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(61) 847-71-44 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
783-161-95-27 300370874 0000262233
KRS 0000262232 - "DELTA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"DELTA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-08-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STRZELECKA 34 70-381 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000262232
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone notariusz Tychy HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Kancelaria notarialna Krystyna Stępień-Jasińska
adwokat śląskieradca prawny śląskiekomornik śląskiesyndyk śląskiekancelaria prawna śląskieprawnik śląskieprawnikReklama